Pro firmy         Aktuálně           Konference           Kdo jsme           Reference           Pro studenty         Download         Kontakt
dendr


pruh
Měření a hodnocení adhezívně kohezivního chování systémů tenká vrstva–substrát


Adheze vrstvy k substrátu je jedním z nejdůležitějších parametrů rozhodujících o úspěšné
aplikaci tenkých vrstev pro zvýšení životnosti nástrojů a součástí. K hodnocení adheze
probíhá pomocí Indentační (vnikací) zkouška a vrypovou zkouškou Scratch test. ..více o této analýze

Měření tloušťky

Tloušťku tenké vrstvy lze měřit pomocí mikroskopu na metalografickém příčném výbrusu nebo pomocí metody označované „kalotest“, která je používána pro rychlé a jednoduché stanovení tloušťky. ..více o této analýze

Tribologické vlastnosti tenkých vrstev

Tribologické vlastnosti tenkých vrstev jsou hodnoceny pomocí tribologické analýzy metodou „PIN-on-DISC“. ..více o této analýze


Chemické složení tenkých vrstev - Hloubkové koncentrační profily deponovaných vrstev


Důležitou charakteristikou ovlivňující vlastnosti systému tenká vrstva-substrát je průběh
koncentračního složení jednotlivých prvků v závislosti na hloubce od povrchu. ..více o této analýze


Mikrotvrdost tenkých vrstev

Měření mikrotvrdosti je nejčastěji užívaná metoda testování chování systémů tenká vrstva – substrát. Mikrotvrdost je jedna ze základních hodnot charakterizujících mechanické vlastnosti systému. Toto měření poskytuje informace o elastickém a plastickém chování materiálu v lokálním objemu. ..více o této analýze

Stáhnout článek o hodnocení vlastností tenkých vrstev 

Stáhnout článek o nových trendech tenkých vrstev 


pruh

Aktuálně

Na této straně naleznete vždy nejčerstvější info o nás a našich internetových stránkách.