Pro firmy         Aktuálně           Konference           Kdo jsme           Reference           Pro studenty         Download         Kontakt
dendr


pruh

Tribologické vlastnosti

Charakteristika činnosti

Základem tribologických měření je testování metodou Pin-on-Disc. Měření spočívá ve vtlačování pevně uchyceného zkušebního tělíska („PIN“) ve tvaru kuličky ze  zvoleného materiálu předem definovanou silou do disku (zkušebního vzorku). Nejdůležitější částí zařízení je elastické rameno ve kterém je uchycen přípravek do kterého se vkládá „PIN“ tělísko. Nezbytnou součástí je i třecí snímač. Koeficient tření mezi tělískem a diskem je určován během testu měřením odchylky elastického ramene. Disk se vkládá do „sklíčidla“,  které se otáčí námi zvolenou rychlostí v rozmezí od 10 do 500 otáček za minutu. Na rameno je možné ukládat zatížení 1 – 10 N. Součástí zařízení je pec, která umožňuje zjistit tribologické chování zvoleného materiálu při vysokých teplotách (max. 1000°C). Zařízení umožňuje i jinou variantou této zkoušky, (kterou jsme speciálně vyvinuli) při které může být kulička nahrazena válečkem, který při uložení pod vhodným úhlem může simulovat opotřebení hřbetu nástroje - viz obrázek.
Zjišťování tribologických vlastností je vhodné pro všechny typy materiálů. V poslední době je tato zkouška hojně vvužívána zejména pro testování vlastností různých druhů tenkých vrstev.
Pomocí této zkoušky je možné zjistit tření mezi dvěma libovolně zvolenými materiály. Po každé zkoušce je za pomoci ŘEM vyhodnocena odolnost proti opotřebení zkoušeného materiálu. 

Požadavky na vzorky:   

schema
     varianta s válečkem                                varianta s kuličkou

kotouc

Varianta s válečkem - 3D pohledTechnické vybavení
tribometr   koeficienttreni

Zařízení - tribometr CSEM               Záznam koeficientu frikce pro různé úhlové rychlostistopa

Dokumentace tribologické stopy na řádkovacím elektronovém mikroskopu (ŘEM)pruh

Aktuálně

Na této straně naleznete vždy nejčerstvější info o nás a našich internetových stránkách.