Pro firmy             Aktuálně             Kdo jsme                Reference             Kontakt             Download         
dendr Tepelné zpracování kovových materiálů

Charakteristika činnosti

Nabízíme mj. tyto služby v oblasti tepelného, resp. chemicko-tepelného zpracování:

 • základní kalení
 • zušlechťování
 • žíhání
 • cementace
 • nitridace
 • vytvrzování
 • kontrolu mikrostruktury materiálu po tepelném zpracování
 • Jominiho zkoušku prokalitelnosti 

Nitridace v plynné atmosféře:

Provádíme v nitridační peci s rámem z konstrukční oceli, která má ocelovou žáruvzdornou retortu, v níž dochází k nucené cirkulaci atmosféry. Přívod plynů je realizován přes zadní stěnu. Systém chlazení je nepřímý. Kontrola atmosféry je pomocí vodíkové sondy. Maximální provozní teplota 650°C. Procesními médii jsou dusík a čpavek. Maximální hmotnost vsázky 15kg.

Cementace v plynné atmosféře:

Pro cementaci využíváme zařízení, které se skládá z cementační pece, předkomory a olejové kalící lázně. Procesními médii jsou methanol, propan, vzduch, dusík. Kontrola atmosféry je pomocí kyslíkové sondy. Maximální hmotnost vsázky 15kg.

Základní typy tepelného zpracování v elektrických komorových pecích včetně kalících lázní:

 • Umožňují základní kalení do vody, oleje. 
 • Provádíme zušlechťování, žíhání bez i v ochranné atmosféře. 
 • Maximální teplota až 1250 °C. 
 • Maximální velikost vsázky 25 kg. 
 • Zařízení je možné využít rovněž pro rozpouštěcí žíhání a stárnutí neželezných kovů.
Naší specialitou je také analýza vad vzniklých při nesprávném tepelném zpracování (Stáhnout článek o vadách tepelného zpracování).

Díky širokému a profesionálnímu vybavení našeho oddělení jsme schopni poskytnout nejen provedení samotného tepelného či chemicko-tepelného zpracování materiálů, ale i následné podpůrné analýzy jako je např. ověření správnosti provedení TZ, kontrola na vznik vnitřních a povrchových vad apod.

TZ_nitr_pec
Nitridační pec.

TZ_cement_pec
Cementační pec.

TZ_cement_zub
Mikrostruktura cementovaného zubu ozubeného kola - ocel 16MnCr5
(zvětšeno 10x, leptadlo 10%  Nital).pruh Tepelné zpracování

Na této stránce naleznete podrobnosti o dané analýze, případně
i články ke stažení.