Pro firmy             Aktuálně             Kdo jsme                Reference             Kontakt             Download         
dendr

Nabízené činnosti


KATALOG SLUŽEB

KMM nabízí tyto činnosti

pruh
 Nabídka činností
Nabízíme podnikům řadu činností z oblasti materiálového výzkumu a provozních zkoušek nástrojů. Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte
nás
 kontaktovat pro další informace a pro upřesnění Vašich požadavků.


 


Chemická  analýza
Pomocí
GD-OES sledování
koncentrace jednotlivých prvků
v závislosti na hloubce od povrchu vzorkuchemie Vlastnosti systému tenká vrstva - substrát
Zjišťování mikrotvrdosti, adhezivně kohezivního chování, frikčních vlastností, tloušťky vrstvy, chemické a strukturní skladby systému

vrstvy

Tribologické vlastnosti
Pomocí testu
"PIN - on - DISC" je možné sledovat třecí charakteristiky jednotlivých materiálů společně
s opotřebením za pokojových i zvýšených teplot
    
tribo Termická analýza
Sledování teplotního průběhu krystalizace a teplot fázových přeměn
teplota

Korozní zkoušky
Sledování průběhu koroze a korozní odolnosti materiálů

korozni_testy_pro_fimy

Zjišťování vad a celistvosti materiálů v objemovém i povrchovém měřítku. Nedestruktivní analýza materiálových stavů.

  
nedestr_zkouseni_mat_2 Metalografické hodnocení
Provedení výbrusu materiálu, digitální fotografická dokumentace, podrobný rozbor struktury.
metalografie

Tepelné zpracování kovových materiálů  Hodnocení kvality tepelného zpracování. Návrh nových technologických postupů s využitím experimentální pece
s inertní atmosférou.


pec
Mechanické vlastnosti
Tahové  zkoušky, tlakové zkoušky, zkoušky vrubové houževnatosti, tvrdosti (Vickers, Brinell, Rockwell), zkouška krutem.
mech_vlast_2
pruh

Degradace materiálu
 
Sledování korozního napadení, oduhličení, opotřebení - adhezivní, abrazivní, erozivní kavitační apod.
degradace Fraktografické hodnocení
Využití řádkovacího elektronového mirkoskopu při hodnocení např. lomového chování materiálu

lom

ekviv Školení a semináře
v oborech
:
Struktura
materiálu, Volba materiálu,
Experimentální metody studia materiálu, Tepelné zpracování

mikroskop

Měření fyzikálních veličin mer_fyz_vel
Máte-li zájem o naši nabídku kontaktujte nás kontakt