Pro firmy             Aktuálně             Kdo jsme                Reference             Kontakt             Download         
dendr
ppodaný
Ing. Pavel Podaný

 


Curriculum Vitae


pruh

 

2004 - 2011 Student PhD. - Západočeská Univerzita v Plzni
Obor: Materiálové inženýrství
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň - Bory
1997 - 2003 Západočeská Univerzita v Plzni - Fakulta strojní
Obor: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň - Bory
1993 - 1997 Střední průmyslová škola stavební
Chodské náměstí 2, 301 00 Plzeň 


Pracovní zkušenosti
2006 - současnost ComtesFHT s.r.o.
2004 Bodycote Materials Testing,
Univerzitní 36, 301 00 Plzeň
1999 - 2000  Zipp s.r.o.
Výroba prefabrikovaných betonových prvků


Publikace

1) PODANÝ, P.; KŘÍŽ, A. Předdepoziční procesy při výrobě tenkých vrstev. In METAL 2006. Ostrava : Tanger, spol. s r. o., 2006. s. 68-68. ISBN 80-86840-18-2.

2) PODANÝ, P.; KŘÍŽ, A. The effect of ion bombardment upon the properties of thin layer substrate system. In PhD 2005. Plzeň : Západočeská univerzita , 2005. s. 1-6. ISBN 80-7043-414-7.

3) ZETEK, M.; PODANÝ, P.; MATĚJKA, J.; KŘÍŽ, A. Využití otěruvzdorných vrstev při obrábění hliníkových slitin soustružením. In Nové poznatky v technologiích a technologické informace ´05. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2006. s. 1-6. ISBN 80-7044-743-5.

4) Zetek, J.; Škarda, j.; Kříž, a.; Sosnová, M.; Hájek, j.; PodanÝ, P. "New types of thin layers and new trends in PVD technologies",  ICMP 2005, sborník z konference, Vídeň 2005

5) Kříž, A.; Podaný, P.; Hájek, J.; Sosnova, M.; Zetek, M; Resová, P. "The Influence of Ion Bombardment on Properties of Systems with Progressive Nano-crystalline Thin Layers", Euromat 2005, Praha 5. - 8. 9. 2005 - Přednáška

6) PODANÝ, P.; KŘÍŽ, A.; SOSNOVÁ, M.; ZETEK, M. "Vliv parametrů předdepozičního procesu na vlastnosti systémů s progresivními nanokrystalickými tenkými vrstvami". In Vrstvy a povlaky 2005. Trenčín : DIGITAL GRAPHIC, 2005. s. 143-148. ISBN 8096931016.

7) Zetek, M., Kříž, A., Škarda, J., Sosnová, M., Hájek, J., Podaný, P.: "Vliv otěruvzdorných vrstev na řezivost nástrojů". In Vrstvy a povlaky 2005. Trenčín : DIGITAL GRAPHIC, 2005. ISBN 8096931016.

8) SOSNOVÁ, M.; HÁJEK, J.; PODANÝ, P.; ZETEK, M.; BENEŠ, P.; KŘÍŽ, A. Low friction layers. In PhD 2005. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s. 1-6. ISBN 80-7043-414-7.

9) PODANÝ, P.; KŘÍŽ, A.; HÁJEK, J.: Connection between adhesive-cohesive and tribological behaviour of thin film-substrate system. In PhD 2004. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. s. 1-7. ISBN 80-7043-330-2.

10) Hájek, J.; Kříž, A.; Podaný, P.: "Properties of progressive thin layers deposited on cutting ceramics substrates", PhD 2004, sborník z konference, Srní  8. " 10. 11. 2004, str. 1-7, ISBN 80-7043-330-2.

11) Kříž, A.; Hájek, J.; Podaný, P.: "Tribologické chování progresivních nanokrystalických vrstev deponovaných na různých substrátech", Vrstvy a povlaky 2004, sborník z konference, Rožnov pod Radhoštěm 7 - 8. 10. 2004, str. 23 " 28, ISBN 80-968337-8-2.

12) Hájek, J.; Kříž, A.; Podaný, P.: "Methodics of measuring and evaluating tribological parameters in system thin layer-substrate", PRAGOTRIP 2004, 4th international tribology conference, sborník z konference, Praha 17 " 18.6. 2004, str. 1 " 10, ISBN 80-239-3123-7.

13) PODANÝ, P.: „Předdepoziční metody při výrobě tenkých vrstev“, (Zpráva ke státní doktorské zkoušce) ZČU, 2006

14) Podaný, P.: "Tribologické vlastnosti systému tenká vrstva – substrát", (Diplomová práce) ZČU, 2004
Aktivity - konference

Uskutečněné

3rd International PhD Conference on Mechanical Engineering
7. - 9. 11. 2005
Srní, ČR


2nd International PhD Conference on Mechanical Engineering
8. - 10. 11. 2004
Srní, ČR

Vrstvy a povlaky 2005
23. - 24. 6. 2005
,
Demänovská dolina, SR

Euromat 2005,
European Congress on Advanced Materials and Processes
5. - 8. 9. 2005,
Praha, ČR

3rd PhD conference on Mechanical Engineering
Srní. Czech Republic
November 5-9 th, 2005

Metal 2006
Hradec nad Moravicí
23. - 25.5. 2006

Junior Euromat
Lausanne, Švýcarsko
4. - 8.9. 2006

Vrstvy a Povlaky 2006


pruh