Pro firmy             Aktuálně             Kdo jsme                Reference             Kontakt             Download         
dendr

phrbacek
Ing. Petr Hrbáček
 


Curriculum Vitae

pruh


2006 - 2009
Student PhD. - Západočeská Univerzita v Plzni
Obor: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň - Bory


2000 - 2006
Magisterské studium
Západočeská Univerzita v Plzni - Fakulta strojní
Obor: 
Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň - Bory

1999 - 2000
Jazyková škola Extern
Sady Pětatřicátníků 33,
301 17 Plzeň
1994 - 1999 Střední průmyslová škola strojnická
Klatovská 109
320 57 Plzeň


Publikace
Hrbáček, P.: "Porovnávání metalurgické jakosti oceli 08Ch18N10T zhotovené různými výrobci u jednotlivých typů polotovarů", Diplomová práce, ZČU Plzeň, 2006

HRBÁČEK, P.; KŘÍŽ, A.; BENEŠ, P. "Využití konfokálního mikroskopu v povrchovém inženýrství", In Vrstvy a povlaky 2006. Trenčín : Digital graphic, 2006. s. 76-81. ISBN 80-969310-2-4.

Kříž, A.; Beneš, P.; Sosnová, M.; Hrbáček, P.: "Evaluation of surface coatings and layers by modern methods",In Acta Metallurgica Slovaca. 2007, sv.13,         s.853-860, ISSN 1335-1532.


Hrbáček, P.; Holub, J.: "Využití obrazové analýzy při hodnocení adhezivně-kohezivních vlastností systému tenká vrstva substrát vnikací metodou", In Vrstvy a povlaky 2007, Velké Karlovice,ISBN 978-80-969310-4-0

Hrbáček, P.: "Problematika bezkontaktního měření drsnosti pomocí konfokálního mikroskopu", In Digitální mikroskopie a analýza obrazu v metalografii, ZČU, 2007, Plzeň