Pro firmy             Aktuálně             Kdo jsme                Reference             Kontakt             Download         
dendr


pfiser
Ing. Pavla Fišerová

 


Curriculum Vitae


pruh
2012 -
současnost
Vědecko-výzkumný pracovník Katedry materiálu a strojírenské metalurgie, oddělení Povrchového inženýrství
2010 -
současnost
Student Ph.D. - Západočeská Univerzita v Plzni
Obor: Materiálové inženýrství
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň - Bory
2005 - 2010 Západočeská Univerzita v Plzni - Fakulta strojní
Obor: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň - Bory
1998 - 2005 Gymnázium Václava Hraběte v Hořovicích
Jiráskova 617/6, 268 01 Hořovice


Pracovní zkušenosti
2012 -
současnost
MATEX PM, s.r.o.
Morseova 5, 301 00 Plzeň

Pedagogická činnost
Strojírenské materiály (KMM/SMA)


Publikace

Kontakt
Západočeská Univerzita v Plzni - Fakulta strojní
Katedra materiálů a strojírenské metalurgie
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň - Bory
místnost: UF 120

email: pfiserov@kmm.zcu.cz
tel: + 420 377638314