Pro firmy             Aktuálně             Kdo jsme                Reference             Kontakt             Download         
dendr


pbenes
Ing. Petr Beneš,  Ph.D.

 


Curriculum Vitae


pruh
2008 - současnost Akademický a vědecko-výzkumný pracovník Katedry materiálu a strojírenské metalurgie, oddělení Povrchového inženýrství
2011 - 2014 Hlavní manažer projektu ESF OPVK "Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti trendu povrchového inženýrství – integrity povrchu"
2005 - 2009 Student Ph.D. - Západočeská Univerzita v Plzni
Obor: Materiálové inženýrství
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň - Bory
2000 - 2005 Západočeská Univerzita v Plzni - Fakulta strojní
Obor: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň - Bory
1994 - 1998 Církevní gymnázium
Houškova 3, 326 00 PlzeňPracovní zkušenosti
Hutchinson s.r.o.
Klostermannova 995
33701 Rokycany

Pedagogická činnost
Garant předmětu Defektoskopie a provozní diagnostika (KMM/DPD)
Garant cvičení předmětu Strojírenské materiály (KMM/SMA)
Garant předmětu Semestrální projekt B (KMM/SPB)
Garant předmětu Projekt k bakalářské práci (KMM/PBP)
Garant předmětu Exkurze (KMM/EXK)
Garant předmětu Závěrečná bakalářská státní zkouška (KMM/ZBSZ)
Garant předmětu Bakalářská práce (KMM/BP)


Publikace

Kontakt
Západočeská Univerzita v Plzni - Fakulta strojní
Katedra materiálů a strojírenské metalurgie
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň - Bory
místnost: UF 252

email: pbenes@kmm.zcu.cz
tel: + 420 777 232 775