Pro firmy             Aktuálně             Kdo jsme                Reference             Kontakt             Download         
dendr

msosnova
Ing. Martina Sosnová,  Ph.D.

 


Curriculum Vitae


pruh

 2003 - 2007 PhD. - Západočeská Univerzita v Plzni
Obor: Materiálové inženýrství
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň - Bory
1997 - 2003 Západočeská Univerzita v Plzni - Fakulta strojní
Obor: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň - Bory
1999 - 2002 Certifikátové studium - Angličtina pro pokročilé
Západočeská Univerzita v Plzni - Fakulta humanitních studií
Katedra anglického jazyka a literatury
Riegrova 11, 306 14 Plzeň
1994 - 1998 Gymnázium s rozšířenou matematickou výukou
Máchova 174, 386 48 Strakonice   


Pracovní zkušenosti
2003 Optoteam s.r.o.,
Nikon Instruments, Kyjevská 6, 160 00 Praha 6
2001 - 2002 INCO Workplacement
program mobilit Leonardo da Vinci
půlroční stáž ve firmě -

Profactor Produktionsforschungs GmbH
Wehrgrabengasse 1-5,
A - 4400 Steyr, RakouskoPublikace

SOSNOVÁ, M.; HÁJEK, J.; PODANÝ, P.; ZETEK, M.; BENEŠ, P.; KŘÍŽ, A. Low friction layers. In PhD 2005. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s. 1-6. ISBN 80-7043-414-7.

ZETEK, M.; ŠKARDA, J.; KŘÍŽ, A.; SOSNOVÁ, M.; HÁJEK, J.; PODANÝ, P. New types of thin layers and new trends in PVD technologies. In ICPM 2005. Wien : Abteilung Austauschbau und Messtechnik, 2005. s. 337-343. ISBN 3-901-888-31-4.

Sosnová, M., Hájek, J., Kříž, A.: Tenké vrstvy na bázi uhlíku. Vrstvy a povlaky 2005. Demänovská dolina, Slovensko. ISBN 80-969310-1-6.
   
Podaný, P., Kříž, A., Sosnová, M.; Zetek, M., Resová, P.: Vliv parametrů předdepozičního procesu na vlastnosti systémů s progresivními nanokrystalickými tenkými vrstvami. Vrstvy a povlaky 2005. Demänovská dolina, Slovensko. ISBN 80-969310-1-6.

Zetek, M., Kříž, A., Škarda, J., Sosnová, M., Hájek, J., Podaný, P.: Vliv otěruvzdorných vrstev na řezivost nástrojů. Vrstvy a povlaky 2005. Demänovská dolina, Slovensko. ISBN 80-969310-1-6.

Boháč P., Bláhová O., Kulikovsky V., Sosnová M.: Adhesive Ability of DLC Films Deposited on Steel. EUROMAT 2005, 5-8 September, Prague, Czech Republic.
   
Kříž A., Podaný P., Růžička M., Hájek J., Sosnová M. Zetek M., Resová P.: The Influence of Ion Bombardment on the Properties of Systems with Progressive Nano-composite Thin Layers. EUROMAT 2005, 5-8 September, Prague, Czech Republic.

Zetek, J. Škarda, A. Kříž, M. Sosnová, J. Hájek and P. Podaný: New types of thin layers and new trends in PVD technologies.

Sosnová M., Kříž A.: Thin layer – substrate system analysis. Carbon based thin layers.Juniormat’05. Brno. ČR.

Sosnová M., Hájek J., Zetek M., Kříž A.: Low friction layers. 3rd PhD conference on Mechanical Engineering. November 5-9 th, 2005. Srní. Czech Republic.

Sosnová M: HARDMILL. (Final Research Report). Profactor GmbH. Steyr. 2002.

Sosnová M, Němec R., Štěpánek I.: Makroindentační zkouška pro hodnocení porušování povrchu substrátu a systémů s tenkými vrstvami při tomto zatížení.
In: Sborník abstraktůpřednášek - Metal 2003. Ostrava: Tanger. 2003.

Sosnová M: Makrovtisky pro hodnocení adhezívně kohezivního chování systémů s tenkými vrstvami (Diplomová práce)
Plzeň: ZČU, 2003.

Sosnová M., Gomelská J., Bláhová O., Boháč P. : Testing of DLC coatings prepared by magnetron sputtering.

Sosnová M.,
Gomelská J., Bláhová O., Boháč P. : Adhesive behaviour of DLC coatings prepared by magnetron sputtering.


Aktivity - konference

Uskutečněné
Metal 2003: 12. mezinárodní konference metalurgie a materiálů.
20. - 22. 5. 2003,
Hradec nad Moravicí, ČR

Juniormat 2003: 4. mezinárodní konference.
23. - 24. 9. 2003,
Brno, ČR

Junior Euromat 2004
6. - 9. 9. 2004,
Lausanne, Švýcarsko

Vrstvy a povlaky 2004
7. - 8.10. 2004,
Rožnov pod Radhoštěm, ČR

Vrstvy a povlaky 2005
23. - 24. 6. 2005
,
Demänovská dolina, SR

Juniormat’05
Brno. ČR.
20.- 21.9. 2005

3rd PhD conference on Mechanical Engineering
Srní. Czech Republic
November 5-9 th, 2005

Metal 2006
Hradec nad Moravicí
23. - 25.5. 2006

Vrstvy a Povlaky 2006
pruh