Pro firmy         Aktuálně           Konference           Kdo jsme           Reference           Pro studenty         Download         Kontakt
dendr


pruh

Příprava metalografických vzorků

*    Odebrání vzorku

*    Broušení
*    Leštění
*    Vyvolání struktury

Hodnocení výbrusu v neleptaném stavu

*    Nečistoty – sulfidy, hlinitany, silikáty, zrnité oxidy

*    Necelistvosti – trhliny, praskliny, trhliny, mezidendritické staženiny

*    U litin – tvar , velikost a množství grafitu

Vyvolání mikrostruktury - leptáním

*    Elektrolytické leptání - Používá se pro leptání nerezavějících ocelí a těch kovů a slitin,        které jsou odolné proti účinkům běžných leptadel. Působením elektrolytu a proudu se        vyvolá struktura vzorku.
*   Leptání na hranice zrn
*  Plošné leptání -K rozlišení jednotlivých zrn dochází při plošném leptání. Po leptání vhodnými činidly je povrch jednotlivých zrn vyleptán ve tvaru stupínků, které mají v každém zrnu jinou orientaci podle u spořádání mřížky.

Dokumentace

*   Digitální fotografie
*   Světelný mikroskop - max. zv. 1000x
*   Řádkovací elektronový mikroskop (SEM) – vysoká rozlišovací schopnost, velké zvětšení a hloubka ostrosti.

Analýza struktury – pomocí - Software Lucia – obrazová analýza-kvantitativní hodnocení mikrostruktury: počet částic, velikost a rozložení částic, vzdálenost mezi částicemi. Dále hodnocení např. procentuálního podílu plochy v matrici, plochy nebo velikosti fáze ve struktuře

Mikroskopické a makroskopické zkoušky

mikroskopické zkoušky
– mikroskopické pozorování umožňuje zjistit:

*    množství a způsob vyloučení nekovových vměstků
*    struktura
*    velikost, tvar i způsob rozložení jednotlivých strukturních součástek
*    velikost odměšování
*    vhodnost materiálu pro určité použití
*    jakost tepelného zpracování
*    příčina porušení materiálu

makroskopické zkoušky
– pozorování vzorků ve skutečné velikosti nebo při malém zvětšení.
Je doplňkem při vyhodnocování mikrostruktury.

Lze vyhodnocovat:
*    vady materiálu – trhliny, necelistvosti, dutiny, pórovitost
*    chemické nestejnorodosti
*    kontrola svarů
*    sledování krystalizace
*    stanovení hloubky prokalení, cementační vrstvy, hloubky oduhličení
*    stanovení průběhu vláken

Stáhnout článek o chemické a strukturní analýze prehistorického kovu 

Technické vybavení

brusirna    lestirna
Brusírna metalografických vzorků                    Leštírna metalografických vzorků


 

mikroskop Digitální snímací kamera (5 Mpx) snímá obraz ze světelného mikroskopu Nikon do PC, kde je signál dále zpracováván pomocí profesionálního software Lucia
   


martenzit
Martenzitická struktura
pruh
Metalografie

Na této stránce naleznete podrobnosti o dané analýze, případně
i články ke stažení.