Pro firmy             Aktuálně             Kdo jsme                Reference             Kontakt             Download         
dendr


Mechanické vlastnosti

Charakteristika činnosti

Provádíme následující mechanické zkoušení:

Zkouška tahem - Tuto zkoušku provádíme jak v normativním provedení (najčastěji dle ČSN EN ISO 6892-1), tak jsme schopni provádět i měření pro atypické vzorky včetně nestandardizovaných měřících postupů (např. zkoušení lepených a pájených spojů, velmi tenkých profilů, dřevin, kompozitních polymerních materiálů apod.). Pro měření jsou k dispozici dvě měřící zařízení: do 5 kN používáme univerzální tahový stroj Zwick/Roell Z005, do 500 kN používáme univerzální tahový stroj DMG. Jelikož se jedná o univerzální stroje, lze jednoduchou úpravou s použitím měřících přípravků provádět další měření jako např. statické zkoušky ohybem, statické zkoušky tlakem, statické zkoušky smykem, zkoušení pružin atd.

zwick dmg
Univerzální tahový stroj Zwick/Roell Z 005 Univerzální tahový stroj DMG

rozevr_trn rozevr_kul
Ukázka atypického mechanického zkoušení využívající tahový stroj - zkouška rozevření trubičky kuželem. Ukázka atypického mechanického zkoušení využívající tahový stroj - zkouška rozevření trubičky kuličkou.


Zkouška rázem v ohybu - Provádíme neinstrumentovanou zkoušku rázem v ohybu metodou Charpy dle ČSN ISO 148-1 za pokojové i jiných teplot.

charp_uk

Měření tvrdosti - Provádíme nejběžnější měření tvrdosti kovových i polymerních materiálů: dle Brinella (dle ČSN EN ISO 6506-1), Rockwella (ČSN EN ISO 6508-1), Vickerse (ČSN EN ISO 6507-1) a Shoreho (dle ČSN EN ISO 868).
tvrdost_ind

Zkouška hlubokotažnosti dle Erichsena - jedná se o techniku měření umožňující sledovat jednak technologické vlastnosti plechů (dle ČSN EN ISO 20482) a jejich vhodnosti k hlubokému tažení a dále umožňuje sledovat adhezní a kohezní vlastnosti povrchových vrstev a povlaků.

erichse.jpg
pruh
Mechanické vlastnosti

Na této stránce naleznete podrobnosti o dané analýze, případně
i články ke stažení.