Pro firmy             Aktuálně             Kdo jsme                Reference             Kontakt             Download         
dendr
Korozní testování

Charakteristika činnosti

Expoziční testy v solné komoře jsou již dlouhou dobu jedním z hlavních srovnávacích korozních testů, který je užíván v mnoha průmyslových odvětvích. Jedná se o test, při kterém je urychlen korozní proces. Mimo zkoušky v solné atmosféře lze v zařízení provádět i testy korozní odolnosti při 100% vlhkosti a jednotlivé kroky cyklovat.

Cyklickými testy lze simulovat nejrůznější typy korozních prostředí, případně urychlit korozní proces u materiálů a povrchových úprav s vysokou korozní odolností.

Tyto testy jsou velmi důležité při předvídání korozní odolnosti materiálů a součástek. Jednotlivé testy jsou normovány jak dle ISO norem, tak dle interních norem zejména dodavatelů pro automobilový a letecký průmysl.

Vyhodnocení exponovaných vzorků je zajištěno pomocí metalografie, chemické analýzy, mikroskopie, tribologickými metodami, zkouškami mechanických vlastností.


Požadavky na materiál (vzorky) budou vyplývat z konkrétního zadání a potřebných analýz a v souladu s příslušnými normami.

Příklady možných korozních testů:

  • ČSN EN ISO 9227

  • ASTM B117

  • ČSN EN ISO 16701

  • DIN 50021

  • Test CCT-I(CCT-A)

  • Test CCT-IV


korozni_komora

Cyklická korozní komora Q-FOG – CCT 600

Funkce

Min. teplota

Max. teplota

FOG – solná mlha

lab. teplota

60°C

DRY OFF – sušení

lab. teplota

70°C

100% humidity – 100% vlhkost

+5°C nad lab. teplotu

60°C

Dwell – klidový stav s temperací

lab. teplota

60°C


Objem včetně víka

640 l

Objem bez víka

511 l

Délka

109 cm

Šířka

66 cm

Výška bez víka

46 cm

Výška včetně víka

74 cm

Technické a rozměrové parametry korozní komory Q-FOG – CCT 600
pruh
Degradace materiálu

Na této stránce naleznete podrobnosti o dané analýze, případně
i články ke stažení.