Pro firmy             Aktuálně             Kdo jsme                Reference             Kontakt             Download         
dendr

Kontakty

Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž - vedoucí oddělení
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta strojní - Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
Univerzitní 22
306 14 Plzeň
Tel: +420
737163433
Místnost: UF 230
e-mail: kriz@kmm.zcu.cz

Doc. Ing. Olga Bláhová, Ph.D. - materiály pro fotovoltaiku a fotoniku 
samostatný pracovník Centra nových technologií a materiálů
Teslova 9a
Plzeň
Tel: +420377
634728
Místnost: TG 109
e-mail: blahova@ntc.zcu.c
z

Ing. Jiří Hájek, Ph.D.chemicko-tepelné zpracování materiálů, tribologie
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta strojní - Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
Univerzitní 22
306 14 Plzeň
Tel: +420377638304
Místnost: UF 252
e-mail: hajek@kmm.zcu.cz

Ing. Petr Beneš, Ph.D. - nedestruktivní testování a mechanické zkoušení materiálů
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta strojní -
Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
Univerzitní 22

306 14 Plzeň
Tel: +420377638304
Místnost: UF 252
e-mail: pbenes@kmm.zcu.cz

Ing. Pavla Fišerová - laserové technologie, metalografie
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta strojní -
Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
Univerzitní 22

306 14 Plzeň
Tel: +420377638314
Místnost: UF 120
e-mail: pfiser@kmm.zcu.cz

Ing.Ondřej Chocholatý, Ph.D. - korozní testování materiál, povrchové úpravy
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta strojní -
Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
Univerzitní 22

306 14 Plzeň
Tel: +420377638309
Místnost: UF 238
e-mail: chochola@kmm.zcu.cz

Ing. Milan Vnouček, Ph.D. - chemická analýza materiálů
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta strojní -
Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
Univerzitní 22

306 14 Plzeň
Tel: +420377638305
Místnost: UF 250
e-mail: vnoucek@kmm.zcu.cz


Ing. Jiří Šimeček - slévárenství, impact tester
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta strojní -
Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
Univerzitní 22

306 14 Plzeň
Tel: +420377638311
Místnost: UF 236
e-mail: vodaka@kmm.zcu.cz

Ing. Kamil Kolařík, Ph.D. - RTG difrakce
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta strojní -
Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
Univerzitní 22

306 14 Plzeň
Tel: +420377638329
Místnost: UF 230
e-mail: kamil.kolarik@email.cz

Ing. David Bricín - doktorand
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta strojní -
Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
Univerzitní 22

306 14 Plzeň
Tel: +420377638314
Místnost: UF 120
e-mail: bricda@kmm.zcu.cz

Ing. Vojtěch Průcha - doktorand
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta strojní -
Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
Univerzitní 22

306 14 Plzeň
Tel: +420377638314
Místnost: UF 120
e-mail: vprucha@kmm.zcu.cz

Ing. Ladislav Fikar - distanční doktorand
Exova s.r.o.
Podnikatelská 39

300 00 Plzeň
Místnost: UF 230
e-mail: ladislav.fikar@seznam.cz

pruh

Kontakt

Pokud si chcete od nás objednat některou
 z námi nabízených činností, kontaktujte nás.

KATALOG SLUŽEB