Pro firmy             Aktuálně             Kdo jsme                Reference             Kontakt             Download         
dendr









































pruh

Konference

jiné přednášky a zajímavosti

Aluminium 2007
10. -12. 10. 2007 Staré Splavy - Hotel Bezděs
A. Kříž, M. Zetek, J. Matějka, J. Formánek, M. Sosnová, J. Hájek, M. Vnouček - Tepelné zpracování rychlořezných ocelí stáhnout prezentaci 5,3 MB

Program Trainee
18. 5. 2006 ZČU v Plzni
Antonín Kříž - Tepelné zpracování rychlořezných ocelí stáhnout prezentaci 5,3 MB
Antonín Kříž - Tenké vrstvy nitridů kovů - výroba, aplikace, vlastnosti stáhnout prezentaci 7,7 MB

Metalography 2007,
2 - 4.5. 2006 Stará Lesná, Slovensko
Petr Beneš - Evaluation of surface coatings and layers by modern methods stáhnout prezentaci 2,4 MB


21st International Conference on Heat Treatment

28.-30.11.2006

Antonín Kříž - Aplikace tenkých vrstev ve strojírenství stáhnout prezentaci 9,2 MB

Povrchové inženýrství 2006,

9-10.11. 2006 Košice, Slovensko
Antonín Kříž - TENKÉ VRSTVY NA ŘEZNÝCH NÁSTROJÍCH PRO TĚŽKOOBROBITELNÉ PLASTY a VÝVOJ  TENKÝCH  VRSTEV  APLIKOVANÝCH  NA  ŘEZNÝCH  NÁSTROJÍCH stáhnout prezentaci 7,2 MB

Fractography 2006,
15-18.10. 2006 Stará Lesná, Slovensko
Antonín Kříž - Zkoušky mikrolegovaných ocelí DOMEX 700 MC stáhnout prezentaci 2,9 MB
Antonín Kříž - Vliv mikrostruktury slinutých nástrojů na životnost nástrojů a strojních součástí stáhnout prezentaci 4,4 MB

Vrstvy a Povlaky 2006,
10-11.10. 2006 Rožnov pod Radhoštěm
Jiří Hájek - Sledování tribologických vlastností tenkých vrstev stáhnout prezentaci 3,5 MB
Martina Sosnová - Adhezivně-kohezivní charakteristiky tenkých vrstev určených pro obrábění - stáhnout prezentaci 1,5 MB
Pavel Podaný - Vliv strippingu tenkých vrstev na vlastnosti substrátu stáhnout prezentaci 1,7 MB

5th International Conference on Tribology,
20-22 September 2006, Parma, Italy

Jiří Hájek
Tribology in cutting process and comparison between "PIN-on-DISC" and cutting test
stáhnout prezentaci 1,7 MB, stáhnout text příspěvku 0,7MB

PhD 2006
11.-13.9. 2006, Pilsen
Jiří Hájek - Tribological properties of thin layer-substrate system
stáhnout text příspěvku - 0,6 MB
Martina Sosonová - Fretting behaviour of thin layers on cutting tools - stáhnout text příspěvku - 0,5 MB

Junior-Euromat 2006
4-8 September 2006, Lausanne, Suisse
Pavel Podaný - poster na téma: Predeposition Processes of Thin Layers - 2 MB
Petr Beneš - poster na téma: Wear Resistance of Chrome Coatings - 3,6 MB

METAL 2006 - 
15. mezinárodní konference metalurgie a materiálů
23. - 25. 5. 2006, Hradec nad Moravicí

Antonín Kříž
1) - Popis nových strukturních fází a jejich vliv na vlastnosti cínové kompozice Stanit
stáhnout prezentaci 1, stáhnout text příspěvku 1
2) - Tenké vrstvy na řezných nástrojích v jejich aplikaci obrábění plastů
stáhnout text příspěvku 2

Martina Sosnová - Hodnocení vrypové zkoušky světelnou a řádkovací mikroskopií -  stáhnout text příspěvku

Pavel Podaný -  
Předdepoziční procesy tenkých vrstev - stáhnout text příspěvku

Petr Beneš - Teplotní degradace tenkých otěruvzdorných PVD vrstev -
stáhnout text příspěvku

Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav
Brno 23. - 24. 11. 2005

Antonín Kříž - Vliv struktury materiálu na kvalitu galvanické vrstvy - stáhnout prezentaci

PhD 2005 - 3rd International PhD conference on Mechanical Engineering
Srní
7.- 9. 11. 2005

Antonín kříž - Příčiny vad rychlořezných ocelí - 
stáhnout prezentaci, stáhnout text příspěvku

Miroslav Zetek - Friction coatings utilization at cutting of the aluminium alloy - 
stáhnout text příspěvku

Jiří Hájek - Tribology in cutting process and comparison between "PIN-on-DISC" and cutting test -
stáhnout text příspěvku

Martina Sosnová - Low friction layers -
stáhnout text příspěvku

Pavel Podaný - 
stáhnout prezentaci na téma Tenké vrstvy - teori, využití, předdepoziční přípravy, stáhnout text příspěvku - The effect of ion bombardment upon the properties of thin layer - substrate system

Strojírenská technologie - obrábění
Ostrava 2005
Miroslav Zetek - Řezné síly při vrtání těžkoobrobitelných materiálů o vysoké pevnosti a tvrdosti
stáhnout prezentaci, stáhnout text příspěvku

Zpráva ke státní doktorské zkoušce Ing. Sosnové a Ing. Hájka
Přednáška Ing. Martiny Sosnové -
stáhnout
Přednáška Ing. Jiřího Hájka - stáhnout

Článek o ATeamu v časopise Strojárstvo -
clanek
strojarstvo



Klikněte na obrázek pro zvětšení    lupa   






Habilitační přednáška Doc. Dr. Ing. Kříže - stáhnout

Technológia 2005 - Bratislava
Antonín Kříž - Řešení problematiky nalisovaného spoje u osových řezných nástrojů -
stáhnout

DEGRADÁCIA KONŠTRUKČNÝCH MATERIÁLOV
Terchová – Biely Potok
5.9. - 7.9. 2005
Antonín Kříž -
Posouzení míry zavinění provozního poškození motoru TDI VW Transporter -
stáhnout

Euromat 2005 - European Congress on Advanced Materials and Processes

Praha 5. - 8.9. 2005

P
avel Podaný -  The Influence of Ion Bombardment on Properties of Systems with Progressive Nano-crystalline Thin Layers - stáhnout


Vrstvy a Povlaky 2005

Demänovská Dolina, Slovensko, 23-24.06.2005

Texty přednášek
Antonín Kříž -  CVD depozice aplikovaná na řezných nástrojích - 

stáhnout
Pavel Podaný -  Vliv parametrů předdepozičního procesu na vlastnosti systémů
s progresivními nanokrystalickými tenkými vrstvami
stáhnout

Martina Sosnová - Tenké vrstvy na bázi uhlíku stáhnout

Miroslav Zetek - Vliv otěruvzdorných vrstev na řezivost nástrojů - stáhnout

Jiří Hájek - Analýza "PIN-on-Disc" - 
stáhnout


Matrib 2005

VELA LUKA, CROATIA, 23-25.06.2005
Jiří Hájek - Tribological behaviour of hard wear resistant layers at high temperatures
Text přednášky Text příspěvku

10. konference - Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů - 14. - 17.06. 2005, Lázně Libverda

Antonín Kříž - Ovlivnění kvality galvanické vrstvy automobilového klíče výchozí strukturou materiálu


Text přednášky Text příspěvku

Metal 2005 - Hradec nad Moravicí

Antonín Kříž - Systém tenká vrstva substrát v aplikaci na řezných nástrojích - Text přednášky

Jiří Hájek - Analýza „PIN-on-DISC“- Text přednášky

pruh

Konference

Na této stránce naleznete volně ke stažení texty prezentací, které na různých konferencích přednesli jednotliví členové. Texty jsou Vám k dispozici ve formátu pro Adobe Acrobat. (*.pdf).

Pokud budete chtít využít zde uvedené příspěvky ve vyšší kvalitě, kontaktujte autory, kteří Vám je na požádání zašlou.

met

Účastnici konference  Metalography 2007

nizke

nizke2

Naše "horolezecká výprava" na vrcholcích Nízkých Tater (Vrstvy a Povlaky 2005





©