Pro firmy             Aktuálně             Kdo jsme                Reference             Kontakt             Download         
dendr

foto-hajek

Ing. Jiří Hájek, Ph.D.

 


Curriculum Vitae


pruh
2007 - dosud Akademický a vědecko-výzkumný pracovník pracovník Katedry materiálu a strojírenské metalurgie, oddělení Povrchového inženýrství
2011 - 2014 Hlavní řešitel projektu ESF OPVK "Posílení spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými ústavy a průmyslovými partnery v plzeňském kraji."
2010 - 2013 Hlavní řešitel projektu ESF OPVK "Aplikace moderních přístupů výuky s ohledem na konkurenceschopnost cílových skupin."
2003 - 2007 PhD. - Západočeská Univerzita v Plzni
Obor: Materiálové inženýrství
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň - Bory
1997 - 2003 Západočeská Univerzita v Plzni - Fakulta strojní
Obor: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň - Bory
1993 - 1997 Střední průmyslová škola Most
Topolová 584, 434 47, Most


Pracovní zkušenosti
2004 Institut průmyslového managementu, spol. s r.o.
Západočeská univerzita

Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
1995 - 2002  Elektroporcelán Louny a.s.
Postoloprtská 2685
440 15 Louny


Pedagogická činnost

KMM/TZS Tepelné zpracování a slinování
KMM/MDMT Materiály pro dopravní a manipulační techniku
KMM/VKM Vybrané konstrukční materiály
KMM/NM Nauka o materiálu
KMM/ETP Ekologie technologických procesů

Publikace

Kontakt
Západočeská Univerzita v Plzni - Fakulta strojní
Katedra materiálů a strojírenské metalurgie
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň - Bory
místnost: UF 252

email: hajek@kmm.zcu.cz
tel: + 420 37 763 8304