hlavicka
    Pro firmy         Aktuálně           Konference           Kdo jsme           Reference           Pro studenty         Download         Kontakt
dendr

Aktuálně

«poslední novinky

1.12.

 • Školení 
 • V listopadu jsme navázali na předchozí semináře v oblasti vzdělávání zaměstnanců průmyslových firem. V pondělí 27.11.2006 proběhlo 8hodinové školení 25 konstruktérů v podniku KAROSA a.s. Školení bylo směřováno do oblasti moderních materiálů a na evropské normy.

23.11.

 • Členové ATeamu oceněni rektorem ZČU a městem Plzeň
 • Na slavnostním zasedání akademické obce dne 15.11. převzali Ing. Jiří Hájek ocenění rektora za vědecký přínos v oblasti tribologie a Ing. Miroslav Zetek oceněnění města Plzně za spolupráci s průmyslovými podniky. Blahopřejeme.

26.10.

 • Aktualizace přednášek
 • Průběžně aktualizujeme přednášky a cvičení ze Strojírenských materiálů. Pokud narazíte při downloadu na nějaké problémy (chybějící soubor, špatný soubor, nefunkční odkaz), zašlete e-mail na adresu: pavel.b.podany(zavinac)gmail(tecka)com  (slova zavináč a tečku nahraďte odpovídajícími symboly :-))
 • Do e-mailu popište podrobně Váš problém (např.: Na stránce download_sma.html nefunguje odkaz Materiály a člověk. Prohlížeč po kliknutí hlásí: Soubor nenalezen.). Pokud naše stránky navštěvujete často, nezapomínejte (jestli nevidíte žádnou změnu obsahu oproti předchozí návštěvě) konkrétní stránku aktulizovat stisknutím tlačítka F5.

19.10.

 • Doplněny příspěvky z konferencí Fraktografie a VRSTVY A POVLAKY 2006
 • Do sekce konference jsme doplnili naše příspěvky ze dvou nedávno pořádaných konferencí.

27.9.

 • Doplněny podklady pro semestrální práci z KTO/PNO
 • Pro předmět Přípravky a nástroje pro obrábění (PNO) byly doplněny podklady pro 1. semetrální práci na téma - Výchozí povrch nástroje.

19.9.

 • Příspěvek ATeamu na 5th International Conference on Tribology
 • Dva členové ATeamu dnes odjíždí na prestižní konferenci 5th International Conference on Tribology, která je pořádána v Parmě v Itálii. Ing. Hájek budeait   prezentovat příspěvek na téma  "Tribology in cutting process and comparison between "PIN-on-DISC" and cutting test". Ing. Sosnová bede prezentovat příspěvek na téma "Chromium coatings on piston rings". Prezentaci Ing. Hájka i text jeho příspěvku si můžete stáhnout v sekci Konference. Dále jsme do stejné sekce přidali ke stáhnutí postery, které viseli v Lausanne na konferenci Junior-Euromat 2006. Jeden z těchto posterů byl za přispění hlasů české výpravy zvolen jako druhý nejlepší ve svém topic(u).

18.9.

 • Doplněny učební texty pro cvičení ze SMA
 • ATeam připravil pro studenty druhého ročníku Strojírenských materiálů na FST ZČU Plzeň nová cvičení, která budou plně v elektronické podobě. V jednotlivých týdnech budou k dispozici ke stažení. Pro zopakování studia jsou zde uvedeny také některé podklady ze cvičení NM z 1. ročníku. 
 • Profil nového člena ATeamu
 • Jak jsme již psali dříve, ATeam se nedávno rozrostl o nového doktoranda Ing. Petra Hrbáčka. Nyní přinášíme jeho krátke CV.

23.8.

 • Statistika zkoušek z předmětu Strojírenské materiály
 • Na této stránce naleznete různé statistické údaje o zkoušce z předmětu SMA.

2.8.

 • Nový EDX detektor
 • Minulý týden byl v laboratoři řádkovací elektronové mikroskopie na KMM
  instalován nový EDX detektor. Toto zařízení rozšiřuje možnosti elektronového mikroskopu Philips XL 30 ESEM, který je vybaven detektorem sekundárních i odražených elektronů, a umožňuje provádět analýzu chemického složení pozorovaných objektů. EDX detektor byl pořízen díky podpoře FRVŠ (projektu "Inovace laboratoře řádkovací elektronové mikroskopie") a bude sloužit studentům při výuce, při řešení diplomových a bakalářských prací. Významné využití tohoto moderního přístroje bude i při řešení projektů (v současné době ATeam řeší 6 projektů).
 • Konfokální mikroskop na ZČU
 • V těchto dnech se nový člen ATeamu Ing. Petr Hrbáček zaškoluje v ovládání laserového konfokálního skenovacího mikroskopu LEXT OLS3000, který byl pořízen Fakultou elektrotechnickou (FEL) ZČU ve spolupráci s Fakultou strojní. Tento mikroskop, který je instalován v laboratoři FEL v univerzitním areálu v Plzni na Borech, bude sloužit k řešení projektů, speciálních zakázek. S ohledem na jeho specifické vlastnosti bude využit i k propagaci vědy a výzkumu do aplikačních možností u jednotlivých spolupracujících firem.

10.7.

 • ATeam s polupracuje s firmou OLYMPUS
 • Ateam započal aktivní spolupráci s firmou Olympus, která v současné době nabízí moderní laserový konfokální skenovací mikroskop LEXT OLS3000. Tento přístroj bude pořízen ve spolupráci s  fakultou Elektrotechnickou v Plzni (v plné výbavě s motorickým stolkem). Přístroj bude využit především pro řešení projektů a speciálních firemních zakázek. Bližší představení tohoto mikroskopu je uvedeno ve článku „Historie mikroskopie“, který je zde ke stažení (cca 2 MB).  

2.7.

 • ATeam se dále rozrůstá
 • Na doktorandské studium s tématem disertační práce "Hodnocení systému tenká vrstva-substrát pomocí obrazové analýzy" byl přijat Ing. Petr Hrbáček. Jeho školitelem je vedoucí ATeamu docent Kříž. Profil Ing. Hrbáčka přineseme po prázdninách.

22.5.

 • Konference METAL 2006
 • Zítra začíná konference Metal 2006. Již dnes si můžete z našich stránek stáhnout plné texty našich příspěvků ze stránky konference.

15.5. 

 • Témata diplomových prací
 • Na školní rok 2006/2007 vypisujeme tato témata diplomových prací:
 • Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů
  Vedoucí: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.
  Konzultant: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
  Práce bude navazovat na výzkum termomechanických nestabilit kotoučových brzd prováděný na ZČU v Plzni. Obsahem práce by měl být nejdříve rozbor současného stavu výzkumu ve světě využitím elektronických informačních zdrojů. Experimentální část práce by sestávala z hodnocení stavu povrchu a změn mikrostruktury opotřebených brzdových kotoučů využitím optické a řádkovací elektronové mikroskopie a dále z měření součinitele tření metodou pin-on-disk ve zvolených lokalitách pracovní plochy kotouče podle výsledků měření teplotních polí a výskytu tzv. hot-spotů. Cílem je objasnění rozdílů opotřebení a účinnosti brzdění na kotouči jako důsledek procesů termomechanických nestabilit. 
 • Hodnocení poškození systému tenká vrstva-substrát pomocí obrazové analýzy
  Vedoucí: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
  Konzultant:
  Cílem této práce bude  sledovat pomocí obrazové analýzy poškození systému tenká vrstva-substrát. Tato poškození budou iniciována nejen laboratorními testy, ale i technologickými zkouškami obrábění. Navržené téma tak reaguje nejen na potřeby KMM, která disponuje velmi dobrým vybavením k obrazové analýze, ale i na potřeby současného vývoje tenkých vrstev – kvantifikace jednotlivých poškození.
  Diplomant bude pracovat společně s doktorandem, který bude přijat na stejnou problematiku.
 • Tribologické vlastnosti kluzných vrstev na bázi uhlíku
  Vedoucí: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
  Konzultant: Ing. Martina Sosnová
  Cílem diplomové práce bude zmapovat přínos různých povrchových vrstev na bázi uhlíku určených pro praktické aplikace. Pro teoretický rozbor budou využity poznatky členů ATeamu a rovněž spolupracujících průmyslových subjektů. Praktická část bude prováděna na nových progresivních vrstvách, jejichž aplikace se bude odvíjet teprve dle získaných zkušeností. K popisu vlastností budou využity nejmodernější přístroje a metodiky, kterými katedra a spolupracující pracoviště disponují.
  Diplomant bude spolupracovat s českými i zahraničními firmami, které jsou v této oblasti významné.

 • ATeam uspěl s podáním projektu interního grantu FST ZČU v Plzni pro rok 2006 - Povrchové inženýrství ve vazbě na tribologické vlastnosti
 • Cílem projektu je přispět k rozvoji tribologických analýz v povrchovém inženýrství
   a to nejen po stránce metodické, ale i novým konstrukčním řešením tribometru. Tím dojde k přiblížení  k procesům, které jsou v praxi rozhodující pro celou řadu použití
  a pochopení jednotlivých degradačních procesů. Získané zkušenosti budou presentovány  nejen na konferencích a v odborném tisku, ale i na těchto stránkách.
  Zároveň děkujeme za finanční podporu, které se nám dostalo od vedení FST-ZČU v Plzni.

26.4. 

 • Konference VRSTVY A POVLAKY 2006
 • LISS a.s. ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a s MATC s.r.o. pořádají konferenci Vrstvy a povlaky 2006, která se uskuteční ve dnech 10. - 11.10. v hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm. Bližší informace a aktuality o konferenci naleznete na adrese http://www.liss.cz/main.php?mpa=4

21.4.

 • Odkaz na zajímavý web o metalografii
 • Na stránce www.metallograph.de naleznete bohaté infromace o metalografii ocelí. Hledáte-li různé informace o struktuře ocelí po různém tepelném zpracování, určitě tuto stránku navštivte.

6.4. 

 • Exkurze do ŠKODA AUTO a.s.
 • Na žádost zveřejňujeme nabídku exkurze:
  • Dne  14.4. 2006  v pátek se koná exkurze do podniku

   Škoda Auto a.s. - Mladá Boleslav

   Odjezd: 6:00 z parkoviště ZČU – Bory
   Vstupné do muzea: dospělí – 50Kč, studenti - zdarma
   Přibližná cena za dopravu autobusem: 150 Kč
   Kontakt: d.klauberova@seznam.cz
               602 260 544 – D. Klauberová

21.3.

 • Článek o ATeamu v Univerzitních novinách
 • V březnových Univerzitních novinách vyšel článek o ATeamu. Můžete si ho přečíst na straně deset.

20.3. 

 • Vypsány nové termíny na zkoušku ze SMA
 • Dnes byli vypsány další zkouškové termíny pro Strojírenské materiály - 10.4. , 24.4. a 15.5. 2006. Zapisujte se na stagu V současné době nejsou plánovány žádné další termíny.

1.3. 

 • Navýšení kapacity
 • Dnes byl navýšen webhostingový prostor pro náš web na 500 MB. Máme tak dostatek prostoru pro další rozvoj. Za přidělenou kapacitu děkujeme Centru informatizace a výpočetní techniky (CIV).

27.2.

 • Přednáška ke stažení
 • Přijďte na přednášku "Nové trendy vývoje tenkých vrstev vytvořených PVD a CVD technologiemi v aplikaci na řezné nástroje" Doc. Dr. Ing Kříže ve čtvrtek 2. 3. 2006 ve 14:45 do zasedací místnosti KMM v UF 226 (univerzitní areál na Borských polích). Text přednášky si můžete stáhnout již dnes
 • Sekce "Pro studenty" je rozšířena o další předmět
 • Tentokrát se jedná o podklady ke cvičení z předmětu Přípravky a nástroje pro obrábění. Podklady pro toto cvičení byly přidány na stránky předmětu Konstrukční cvičení z nářadí.

24.2.

 • Seminář - Nové trendy vývoje tenkých vrstev vytvořených PVD a CVD technologiemi v aplikaci na řezné nástroje
 • Chcete se něco dozvědět o tenkých vrstvách a jejich aplikaci? Přijďte na přednášku Doc. Dr. Ing Kříže ve čtvrtek 2. 3. 2006 ve 14:45 do zasedací místnosti KMM v UF 226 (univerzitní areál na Borských polích). Zváni jsou všichni zájemci z řad akademických pracovníků, pedagogů, studentů a zástupci podnikatelské sféry.
13.2.
 • Sekce "Pro studenty" rozšířena o jeden předmět
 • Rozšířili jsme sekci "Pro studenty" o předmět Katedry technologie obrábění - Konstrukční cvičení z nářadí (KCN). Odkaz naleznete v sekci vlevo. Již teď  si můžete stahovat podklady pro cvičení.

13.2.

 • Statistika SMA + ukázkový test
 • Původně jsme slíbili tutuo statistiku vyvěsit již v pátek, z důvodu profylaxe sítě jsme tak mohli učinit až dnes. Vše slíbené naleznete zde.
 • V brzké době bude vypsán další termín na zkoušku ze Strojírenských materiálů. Tento termín bude oznámen na našich stránkách a vypsán na STAGu.

9.2.

 • Statistika a SMA
 • Návštěvnost našeho webu i přes zkouškové období nijak neklesá. Za měsíc leden jste si zobrazili celkem cca 10 000 stránek. Zajímavě se zlomil podíl prohlížeče MS Internet Exporer. Za měsíc leden klesl jeho podíl na našich stránkách pod 60%. Jiné prohlížeče - Opera a browsery na bázi Mozilly (Firefox, Seamonkey) mají shodně po cca 20%. Bezesporu se tak odrazil fakt, že na naše stránky ve zkouškovém období přistupují zejména studenti z domova, kde si administrují svůj počítač sami a kde je podíl "alternativních" prohlížečů vyšší. 
 • Zítra odpoledne zveřejníme statistiku zkoušek ze Strojírenských materiálů a jedno malé překvapení na konec zkouškového období.

31.1.

 • Vypsán další termín na zkoušku ze SMA
 • Pro velký zájem je vypsán další termín SMA na pátek 10.2. 2006. Zapisujte se na stagu.

26.1. 06

 • Aktualizována přednáška SMA
 • V sekci Download - Přednášky - Strojírenské materiály byla aktualizována přednáška o HSLA (mikrolegovaných) ocelích. V přednášce byl upraven a zpřehledněn obrázek "Schéma řízeného válcování". Stahujte zde

9.1. 06

 • ATeam hledá nové doktorandy
 • Jste v posledním (pátém ročníku) magisterského studia na Fakultě strojní nebo Fakultě aplikovaných věd? Máte pocit, že je Váš talent a schopnosti pětiletým studiem nenaplněn? Přemýšlíte o navazujícím studiu? Chcete se přidat k ATeamu? Právě pro Vás jsou určeny následující řádky:
 • Schválená témata disertačních prací pro rok 2006

  Hodnocení systému tenká vrstva-substrát pomocí obrazové analýzy
  Školitel: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž

  Cílem této práce bude  sledovat pomocí obrazové analýzy poškození systému tenká vrstva-substrát. Tato poškození budou iniciována nejen laboratorními testy, ale i technologickými zkouškami obrábění. Navržené téma tak reaguje nejen na potřeby KMM, která disponuje velmi dobrým vybavením k obrazové analýze, ale i na potřeby současného vývoje tenkých vrstev – kvantifikace jednotlivých poškození.
  Doktorand bude také spolupracovat s firmou LIM, která má celosvětový význam v tomto oboru. Doktorand se rovněž hned zapojí do průmyslových expertíz a řešení zakázek. Tato činnost spolu se zapojením do projektů a grantů zvýší nejen odborný kredit, ale i finanční situaci doktoranda.

  Ve spolupráci s odborem Prof. Ing. J. Kunešem DrSc. a Ing. Milana Honnera Ph.D., „Termomechanika technologických procesů“ bylo schváleno téma disertační práce:
  Termomechanické a metalografické aspekty  kontaktních povrchů
  Školitel: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž

  Cílem této práce bude sledovat vliv metalografických faktorů ve spojení s termomechanickými vlastnostmi v tribologických systémech. Tyto systémy budou tvořeny objemovými materiály s případnou povrchovou úpravou – žárové nástřiky, tepelně popř. chemicky ovlivněny povrch. Experimentálně bude tento program zařazen do uvedeného odboru. V návrhu nového výzkumného záměru podávaného v rámci tohoto odboru je s tímto programem a finančními požadavky počítáno.
  Doktorand bude velmi úzce spolupracovat s katedrou fyziky a jeho činnost umožní transfer materiálového přístupu a poznatků do oblasti, která je velmi zajímavá a ve světě uznávaná. Doktorand bude zapojen do průmyslových expertíz a řešení zakázek a to především v oblasti tepelného zpracování.

  V případě zájmu o doktorandské studium kontaktujte školitele Doc. A. Kříže, jestliže potřebujete informace ohledně průběhu a náročnosti studia, pak kontaktujte kohokoliv z doktorandského týmu.

 • ATeam má vysokou úspěšnost v podaných projektech
 • V minulém roce jsme podali návrhy osmi projektů. V těchto dnech již víme, že šest navrhovaných projektů bude v plné výši financováno.            
        Následující projekty týkající se výuky:
 • Vedoucí ATeamu Doc. Kříž uspěl s projektem "Inovace laboratoře řádkovací elektronové mikroskopie" s celkovou výší dotace 1 800 000,- Kč.
 • Martina Sosnová uspěla s projektem "Studium metodik zjišťování adhezivně-kohezivního a tribologického chování tenkých vrstev" s výší dotace 54000,- Kč.
 • Miroslav Zetek uspěl s projektem "Vliv geometrie šroubovitého vrtáku ze slinutého karbidu opatřeného tenkou otěruvzdornou vrstvou na velikost řezných sil a opotřebení" s výší dotace 89000,- Kč.
 • Pavel Podaný uspěl s projektem "Studium vlivu předdepozičních procesů na vlastnosti progresivních tenkých vrstev" s výší dotace 54000,- Kč.
 • ATeam tímto děkuje všem grantovým komisím za důvěru.
       
    Další projekty
umožní základní a aplikovaný výzkum tenkých otěruvzdorných vrstev ve     spolupráci s průmyslovými podniky. Tyto projekty představíme v dalších dnech.

5.1. 06

 • Dokončení interního grantu FST - „Laboratorní a praktické testy na systémech s tenkými vrstvami v aplikaci na řezné nástroje“

 • Tento grant byl řešen ATeamem (za přispění Ing. Josefa Formánka Ph.D. a Ing. Milana Vnoučka Ph.D.) a  zabýval se problematikou obrábění hliníkových slitin. Při obrábění těchto slitin dochází k silné tvorbě nárůstku, která se projeví zhoršeným obrobeným povrchem - jeho kvalitou i rozměry. Proto k zabránění tohoto mechanismu bývá na nástroj deponována tzv. kluzná vrstva.
 • V rámci projektu byly odzkoušeny, jak v laboratorních tak i aplikačních podmínkách, komerční progresivní vrstvy deponované na řezné nástroje. Tyto vrstvy byly deponovány předními českými výrobci, s kterými ATeam úzce spolupracuje. Prokázalo se, že ačkoliv se systémy tvořené různými tenkými vrstvami lišily, přesto dosahovaly v technologických zkouškách podobných výsledků. Podobné shody bylo dosaženo i v laboratorních testech. Jedním z významných přínosů tohoto projektu bylo i odzkoušení nové metodiky tribologické analýzy „PIN-on-DISC“ přibližující se reálným podmínkám.
 • V neposlední řadě řešení projektu umožnilo ověření sledování dalších dějů, které doprovází proces obrábění. Vedle akustického projevu je to především chvění nástroje a jeho spojitost se stavem břitu nástroje, ale i systémem nástroj-stroj-obrobek.
 • ATeam tímto děkuje vedení Fakulty strojní za přidělení finančních prostředků a celkovou podporu při řešení projektu. 

19.12. 05

prani

2.12. 05

        Rekord v návštěvnosti

 • Slíbená statistika návštěvnosti za listopad je tady. Jak naše stránky dopadly? Za minulý měsíc jste si z našeho webu zobrazili celkem 10 267x některou ze stránek. Celkem naše stránky navštívilo 2300 návštěvníků. Zhruba 66% z Vás používá k prohlížení našich stránek Internet Explorer, 18% rádo surfuje v prohlížečích na bázi Mozilly, a 15 % z vás má Operu. 

22.11.05

        ATeam vydal svůj první katalog
 • Neustále zlepšujeme formu své nabídky. Tento týden jsme v nákladu 300 kusů vydali svůj první katalog s nabídkou našich služeb. Jeho elektronickou verzi ve formátu Adobe Acrobat TM si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz.

15.11.05

ATeam disponuje novým řádkovacím mikroskopem
 • Včera byl v laboratoři řádkovací elektronové mikoskopie (UF 120 - KMM) instalován elektronový mikroskop Philips XL 30 ESEM. Tento mikroskop nejenže disponuje detektory pro sekundární a zpětně odražené elektrony, ale umožňuje též tzv. environmentální režim (ESEM) - materiály analyzované v tomto režimu mohou být nevodivé a mohou obsahovat vodu. V režimu ESEM lze proto mimo jiné pozorovat například žijící a pohybující se domácí roztoče.
   

xl30

15.11.05
 • Jen za první dva listopadové týdny jste si na naší doméně zobrazili celkem 4189 stránek.

15.11.05

4.11.05

 • A máme tu něco ke statistice návštěvnosti našich stránek.
  • Za měsíc říjen jsme zaznamenali celkem 1356 návštěv hlavní indexové stránky. Celkem jste si zobrazili 2537x různé stránky našeho webu. Protože statistika návštěvnosti jednotlivých stránek je zaznamenávána až od 20.10., přesnější statistiku Vám přineseme až na začátku prosince

1.11.05

 • ATeam se rozrostl o dalšího pracovníka. Do svého středu jsme přibrali Ing. Jana Matějku z Katedry technologie obrábění. Jeho profil zveřejníme brzy.

31.10.05 

26.10.05 

18.10.05 

 • Stránky prošli malou úpravou designu a reorganizací menu. Horní lištu jsme rozšířili o 4 nové odkazy: Aktuálně, Konference, ReferenceDownload. Na stránce "Aktuálně" se práve nacházíte. Zde se budete dozvídat různé novinky o ATeamu, naleznete zde upozornění na nové materiály ke stažení apod.
 • Na stránce "Konference" naleznete přednášky členů ATeamu z různých konferencí.
 • Na stránce "Reference" naleznete na jakých projektech členové ATeamu zrovna pracují   a jak svou prací přispívají k činnosti ATeamu.
 • Na stránce "Download" budete mít doslova na jedné hromadě vše, co poskytujeme na našich stránkách ke stažení.


 
pruh

Aktuálně

Na této straně naleznete vždy nejčerstvější info o ATeamu a jeho internetových stránkách.

© ATeam 2005