Pro firmy             Aktuálně             Kdo jsme                Reference             Kontakt             Download         
dendr

A_K

Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž


Curriculum Vitae


Vzdělání
pruh
2005 Habilitační řízení a jmenování v oboru
„Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie“,
ZČU v  Plzni –  2005
1993 - 1998 Doktorandské studium - Západočeská Univerzita v Plzni
Obor:
Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň - Bory
1995 Postgraduální studium pedagogického minima
Západočeská Univerzita v Plzni
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň - Bory
1989 - 1993 Magisterské studium - Fakulta strojní
Strojírenská technologie - Obor tváření
Západočeská Univerzita v Plzni
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň - Bory
1985 - 1989 Střední průmyslová škola strojnická
Klatovská 109, 320 57
Plzeň  
Pracovní zkušenosti
od 2005 - 
současnost
Akademický a vědecko-výzkumný pracovník Katedry materiálu a strojírenské metalurgie, oddělení Povrchového inženýrství
2011 - 2014 Hlavní manažer projektu ESF OPVK "Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti trendu povrchového inženýrství – integrity povrchu"
2000-2004 NTC-ZČU v Plzni
1996 - 2000 KMM - ZČU v Plzni
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň - Bory
samostatný vědecko-technický pracovník
1993 - 1996 doktorand KMM - ZČU
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň - Bory


Publikace


Aktivity

Odborné stáže a pobyty:

AG Siemens Regensburg SRN – 1996 (3 měsíce)
Ceratizit Reutte Rakousko – 2004 (2 měsíce)

Autor nebo spoluautor:

6 oponovaných grantových projektů
81 příspěvků na odborných konferencích   
11 článků v odborných časopisech, z toho 8 zahraniční
7 dílčích a 4 závěrečné oponované zprávy k řešeným projektům  a grantům
5 projektů – řešitel (GAČR, Višegrádský fond, FRVŠ)
9 projektů – spoluředitel (MPO, GAČR, MŠMTV, … )


Mimopracovní aktivity:

Člen fakultního akademického senátu ZČU Plzeň
Člen univerzitního akademického senátu ZČU Plzeň
Člen hodnotící komise projektů FRVŠ
Člen České společnosti pro nové materiály a technologie (ČSNMT)
Člen komice Sportu a prevence kriminality při ÚMO Plzeň4
Člen hodnotící komise projektů GS Profese CzechInvest


pruh
Pedagogická činnost
Garant předmětu Semestrální projekt M (KMM/SPM)
Garant předmětu Struktura materiálů (KMM/SMB)
Garant předmětu Materiály v obrábění (KMM/MO)
Garant předmětu Předdiplomní projekt (KMM/PDP)
Garant předmětu Diplomová práce (KMM/DP)
Garant předmětu Strojírenské materiály (KMM/SMA)
Garant předmětu Materiály kovové (KMM/MK)
Garant předmětu Vady výrobků a jejich příčiny (KMM/VVP)


Kontakt
Západočeská Univerzita v Plzni - Fakulta strojní
Katedra materiálů a strojírenské metalurgie
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň - Bory
místnost: UF 230

email: kriz@kmm.zcu.cz
tel: + 420 737 163 433